Udskriv denne side

10.02.20 Generalforsamling

Ajourført 06.01.20

Mandag den 10. februar 2020, kl. 19.00 - 21.30 
Tingstedet, Vesterled 8, Søndersø

Kære medlemmer.

Den 10. februar holder Diabetesforeningen Nordfyn generalforsamling på Tingstedet, Søndersø.
Formand Birgitte Langebæk byder velkommen.

Aftenen indledes med orientering ved Carsten Andreasen, leder af sygeplejen og Vivi Kroman, diabetessygeplejerske og akutsygeplejerske i Nordfyns Kommune.
De vil orientere om sygeplejens organisering til at varetage klinikkerne, hjemkomst fra sygehus, akutsygepleje og diabetesskoler.

Midtvejs vil der være en pause med kaffe/the og smørrebrød.

Efter pausen afholdes generalforsamlingen.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Dagsorden for generalforsamlingen:

1)   Valg af dirigent.
2)   Bestyrelsens beretning om Lokalforeningens virke i det forgangne år.
3)   Godkendelse af regnskab.
4)   Behandling af indkomne forslag, der skriftligt er tilgået Lokalforeningens bestyrelse
.     senest 8 dage før generalforsamlingens
afholdelse. 
5)   Fremlæggelse af foreløbig aktivitetsplan for det kommende år indeholdende planlagte
.     nationale og regionale
aktiviteter med tilhørende budget.
6)   Valg af bestyrelse.
7)   Valg af to bestyrelsessuppleanter, der vælges som en 1.- og en 2.-suppleant.
8)   Valg af en kritisk revisor.
9)   Eventuelt.

Arrangementet er gratis, men af hensyn til forplejningen bedes du oplyse antal personer ved
tilmelding senest onsdag den 5. februar til Birgitte på telefon 64 83 12 93
eller mail: nordfyns@diabetes.dk

Husk at medbringe medlemkort til brug ved evt. afstemning.

Venlig hilsen
Birgitte Langebæk
Formand
Diabetesforeningen Nordfyn