Udskriv denne side

04.02.19 Generalforsamling

Siden er redigeret den 09.01.19

Mandag den 4. februar 2019, kl. 19.00 - 21.30 
Tingstedet, Vesterled 8, Søndersø

Kære medlemmer.

Den 4. februar holder lokalforeningen generalforsamling på Tingstedet, Søndersø.
Formand Birgitte Langebæk byder velkommen.

Aftenen indledes med Sahvas ortopædiske skomager og indlægskonsulent Preben Hammer, som fortæller om fodanalyse, indlæg og ortopædisk fodtøj, samt om Sahvas tilbud til diabetikere.

Midtvejs vil der være pause med kaffe/the og brød.

Efter pausen afholdes generalforsamlingen.

Bestyrelsen har følgende 2 forslag til vedtægtsændringer i §1 og §5:

§1 Nuværende ordlyd:
.    Foreningens navn er "Diabetesforeningens Lokalforening i Nordfyns kommune".
.    Foreningens hjemsted er Nordfyns Kommune.

§1 Ændringsforslag:
.    Foreningens navn er "Diabetesforeningen Nordfyn".
.    Foreningens hjemsted er Nordfyns Kommune.

§5 Nuværende ordlyd:
.    Dagsordenen for den ordinære generalforsamling
.    pkt. 5.3 Fremlæggelse af regnskab

§5 Ændringsforslag:
.    Dagsordenen for den ordinære generalforsamling
.    pkt. 5.3 Godkendelse af regnskab

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Dagsorden for generalforsamlingen:

1)   Valg af dirigent.
2)   Bestyrelsens beretning om Lokalforeningens virke i det forgangne år.
3)   Fremlæggelse af regnskab.
4)   Behandling af indkomne forslag, der skriftligt er tilgået Lokalforeningens bestyrelse
.     senest 8 dage før generalforsamlingens
afholdelse. Bestyrelsen har (som nævnt
.     ovenfor) 2 forslag til vedtægtsændringer i §1 og §5.
5)   Fremlæggelse af foreløbig aktivitetsplan for det kommende år indeholdende planlagte
.     nationale og regionale
aktiviteter med tilhørende budget.
6)   Valg af bestyrelse.
7)   Valg af to bestyrelsessuppleanter, der vælges som en 1.- og en 2.-suppleant.
8)   Valg af en kritisk revisor.
9)   Eventuelt.

Arrangementet er gratis, men af hensyn til forplejningen bedes du oplyse antal personer ved
tilmelding senest mandag den 28. januar til Birgitte på telefon 64 83 12 93
eller mail: nordfyns@diabetes.dk

Husk at medbringe medlemkort til brug ved evt. afstemning.

Venlig hilsen
Birgitte Langebæk