Udskriv denne side

21.02.2022 Generalforsamling

Ajourført 24.01.22

Mandag den 21. februar 2022, kl. 19.00 - 21.30
foredrag af Jane Heitmann & Generalforsamling
Sløjfen, Poppelvej 4, 5400 Bogense

Kære medlemmer af Diabetesforeningen Nordfyn

Diabetesforeningen Nordfyn ønsker alle et godt og coronafrit nytår!


Jane Heitmann

Vi indleder året med et besøg af formanden for Folketingets Sundhedsudvalg Jane Heitmann, som vil fortælle om oplevelserne på sin cykeltur til Paris med Team Rynkeby.

Det er den 21. februar kl 19,00 på Sløjfen, Poppelvej 4, 5400 Bogense

Derefter er der pause med kaffe/the og brød.

Sluttelig afholdes generalforsamling efter foreningens vedtægter. Der vil være valg af bestyrelsesmedlemmer, og der er stort ønske om nye personer, der ønsker at deltage i bestyrelsesarbejdet.

Derfor håber vi på stor opbakning til mødet, som er gratis, men vi vil gerne have tilmelding af hensyn til forplejning.

Der kan ske ændringer i tid og sted, og der vil før arrangementerne blive udsendt en nyhedsmail (hvis vi har din mailadr.), samt i kalenderen på Diabetes.dk og på www.nordfyns.diabetes.dk

Hvis du ikke nu modtager vores nyhedsbreve med arrangementer, så kan du sende din e-mailadresse til nordfyns@diabetes.dk.

NB. Husk, - der er altid tilmelding til alle arrangementer på e-mailadressen: nordfyns@diabetes.dk

Vi glæder os til at se Dig/Jer til alle vore arrangementer.

Dagsorden for generalforsamlingen:
1)   Valg af dirigent.
2)   Bestyrelsens beretning om Lokalforeningens virke i det forgangne år.
3)   Fremlæggelse af regnskab.
4)   Behandling af indkomne forslag, der skriftligt er tilgået Lokalforeningens bestyrelse
.     senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.
5)   Fremlæggelse af foreløbig aktivitetsplan for det kommende år indeholdende planlagte
.     nationale og regionale aktiviteter med tilhørende budget.
6)   Valg af bestyrelse.
7)   Valg af to bestyrelsessuppleanter, der vælges som en 1.- og en 2.-suppleant.
8)   Valg af en kritisk revisor.
9)   Eventuelt.

Mange hilsner fra
f/Diabetesforeningen Nordfyn
Knud Erik Kristiansen og hele bestyrelsen
Konstitueret formand